Dịch vụ

Khám phá dịch vụ của Blueky: Sửa chữa máy tính, Sửa chữa và đổ mực máy in ... và nhiều hơn nữa

#
#

Khám phá các dịch vụ theo nhóm

Tất cả dịch vụ của Blueky Sắp xếp theo

Cài đặt máy tính, Laptop - Mã số 0017

Một dịch vụ của Blueky

100.000 đ


Cài phần mềm ứng dụng - Mã số 0019

Một dịch vụ của Blueky

50.000 đ


Sửa lỗi ổ cứng - Mã số 0020

Một dịch vụ của Blueky

200.000 đ


Cứu dữ liệu ổ cứng - Mã số 0021

Một dịch vụ của Blueky

250.000 đ


Đổ mực máy in Canon - HP - Mã số 0025

Một dịch vụ của Blueky

100.000 đ


Vệ sinh và bảo dưỡng máy tính - Mã số 0028

Một dịch vụ của Blueky

150.000 đ


Đổ mực máy in Brother - Panasonic - Mã số 0026

Một dịch vụ của Blueky

200.000 đ


Bảo dưỡng máy in - Mã số 0027

Một dịch vụ của Blueky

100.000 đ


Thi công lắp đặt WiFi - Camera - Mã số 0029

Một dịch vụ của Blueky

250.000 đ


Thiết lập cấu hình WiFi - Mã số 0022

Một dịch vụ của Blueky

50.000 đ


Thiết lập và cài đặt Camera - Mã số 0023

Một dịch vụ của Blueky

100.000 đ