Cho phép lấy booking từ website Agoda, booking.com... Và tích hợp vào PMS

Phí 10$ / Tháng. Phí khởi tạo chức năng 5.000.000 VNĐ

MỜI BẠN BÌNH LUẬN HOẶC ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐÂY