Đầu nối Jack BNC

Đầu nối Jack BNC

Thương hiệu

20.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 5TB MD03ACA500V

Ổ cứng TOSHIBA 5TB MD03ACA500V

Thương hiệu

5.250.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 500GB DT01ABA050V

Ổ cứng TOSHIBA 500GB DT01ABA050V

Thương hiệu

1.500.000₫

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Thương hiệu

7.920.000₫

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Thương hiệu

4.500.000₫

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Thương hiệu

2.580.000₫

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Thương hiệu

1.900.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 4TB MD03ACA400V

Ổ cứng TOSHIBA 4TB MD03ACA400V

Thương hiệu

4.000.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 3TB DT01ABA300V

Ổ cứng TOSHIBA 3TB DT01ABA300V

Thương hiệu

2.900.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 2TB DT01ABA200V

Ổ cứng TOSHIBA 2TB DT01ABA200V

Thương hiệu

2.300.000₫

Ổ cứng TOSHIBA 1TB DT01ABA100V

Ổ cứng TOSHIBA 1TB DT01ABA100V

Thương hiệu

1.700.000₫

Chân đế cố định PFB121W

Chân đế cố định PFB121W

Thương hiệu

160.000₫

Nguồn Camera 12v-2A

Nguồn Camera 12v-2A

Thương hiệu

150.000₫

1