Tải phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

Tải phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

Chuyên mục: Phần mềm vào 23/04/2017, lúc 09:59
Quang Hoàng

CEO & Founder tại Blueky

@ Quang Hoàng

Tải phần mềm cho máy tính

 

 

Phần mềm neoPMS cho hệ điều hành Windows XP, Windows 7, 8 và 10

 

Một số hình ảnh của phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

 

MỜI BẠN BÌNH LUẬN HOẶC ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐÂY