Danh mục Blueky Funnel

5 WordPress CRM Plugin tích hợp Email Marketing tự động

Một trong những sai lầm lớn nhất mà những người khởi nghiệp thường mắc phải là thiếu sự đầu tư nghiêm túc vào hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), dẫn đến hiệu suất chuyển đổi bán…