Nguồn Camera 12v-2A

Nguồn Camera 12v-2A

Thương hiệu

150.000₫

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Thương hiệu

1.900.000₫

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Thương hiệu

2.580.000₫

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Thương hiệu

4.500.000₫

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Thương hiệu

7.920.000₫

Đầu nối Jack BNC

Đầu nối Jack BNC

Thương hiệu

20.000₫

1