Marketing
Kinh doanh
Kỹ thuật

Blueky đang cần bạn ở các vị trí sau

Mô tả Địa điểm Đội Thời hạn
Nhân viên kỹ thuật 10 Kỹ thuật 28-02-2017
Nhân viên Marketing 2 Marketing 31-12-2016
Nhân viên kinh doanh 5 Kinh doanh 31-12-2016

                                     Tại Blueky, đó không chỉ là một công việc, mà hơn hết là sự nghiệp của bạn!

 

                                                 VĂN HÓA BLUEKY

 

 

                                                PHÒNG BAN

 

 

                                       VÌ SAO LỰA CHỌN BLUEKY

UCV ứng tuyển bằng cách gửi CV qua email hoặc gửi trực tiếp đến văn phòng của Blueky.

Blueky đang cần bạn ở các vị trí sau

Mô tả Địa điểm Đội Thời hạn
Nhân viên kỹ thuật 10 Kỹ thuật 28-02-2017
Nhân viên Marketing 2 Marketing 31-12-2016
Nhân viên kinh doanh 5 Kinh doanh 31-12-2016